ފޮޓޯ: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުން .. 30 ނޮވެމްބަރ 2011

ފޮޓޯ:އަނދާ