mdp_banner

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ N.Holhudhoo N.Magoodhoo N.Miladhoo S.Hulhudhoo HDh.Finey HDh.Hanimaadhoo HDh.Hirimaradhoo HDh.Naivaadhoo HENVERU UTHURU L.Fonadhoo L.Maamendhoo

އެމް.ޑީ.ޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން ( އިދާރީ) އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕއުޓީ ޗެއާރޕާސަން (އިދާރީ) އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް

ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެކަހެރިކޮށްފައި އެމްޑީޕީއަކުން ނުބަހައްޓާނެ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒް

ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެކަހެރިކޮށްފައި އެމްޑީޕީން ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށާއި އަނިޔާއާއި ބޭއިންސާފާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް ދެމިތިއްބަވާނޭ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަޙްލޫފް މިނިވަންވުމާ ގުޅިގެން މަޙްލޫފުގެ ޝަރަފްގައި އެމްޔޫއޯއިން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ހިތްވަރުކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުން ޖިސްމަށް […]

MDP Strongly Condemns Arrest of Senior Opposition Figure Adam Azim, Calls for His Immediate Release

8 June 2017, Male’: Just one day after the United Nations Human Rights Council severely criticised the Maldives’ human rights record, President Yameen has had senior opposition member, and Maldives United Opposition Shadow Minister, arrested. Police arrested Adam Azim from his home on Thursday morning on charges of “inciting to overthrow the government, to defame […]

2016 އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ހިސާބު އާއްމު ކުރުން

ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ޤާނޫގައި ބުނާ ޕާޓީ ތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކޭކޭ އެއްފަދައިން 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ހިސާބު އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އޮޑިޓް ފާރމް އެއްކަމަށްވާ އާންސް އެންޑް ޔަންގް ( އީ އެންޑް ވައި) އޮޑިޓް ފާރމް އިންނެވެ. އަހަރީ ހިސާބު ތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޓިޑަރު ދެއްވާފައިވާ ރައުޔުގައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ހިސާބަތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކައުންޓިން […]

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެންޗު ޓީމް: މޫސާ އަލި މަނިކު

ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީއާ އެ ޕާޓީއާ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ބެންޗު ޓީމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މ. ކުނޫޒުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މޫސާ އަލި މަނިކު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޖަލަށްލާފައި ވަނިކޮށް، އެ އިއްތިހާދުގެ ބެންޗު ޓީމު ނިކުމެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޓީމު މި ވަނީ ބަލިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުގައި […]


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.