އެމްޑީޕީ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްވެ. މި ޕާޓީ އުފެދުނީ 25 ޖޫން 2005 ގަައި ސްރީލަންކާގައެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ރިޔާސީ އިންތޚާބު ކާމިޔާބު ކުރީ އެމްޑީޕީންނެވެ.