އެމްޑީޕީއާއި ގުޅުއްވުމަށް

mdp-logo-original

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ގ. ނިއުޝާ / ދެވަނަ ފަންގިފިލާ
20059 ލިލީ މަގު، މާލެ ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 0044 334 (960)
އީމެއިލް: secretariat@mdp.org.mv
ވެބްސައިޓް: www.mdp.org.mv
ޓްވިޓަރ: MDPSecretariat@