އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިޓީސް (ހަރުގެ) ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.
އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީފެ މައި ހަރުގޭގައި މިރޭ 9.00 ގައި، ފަށާ މި ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި، އެޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ތާޢީދުކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި މިރޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް މި ބާއްވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ހަރުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.