ޚަބަރު

ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-010 ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2009 (އަންގާރަ) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ […]
ތިމަރަފުށީގައި ކުރި ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖުގައި މުސްތަފާގެ ވެސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެސް އަތެއް ނުވާ ކަމުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖެނުއަރީ 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވައި ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ޣައްސާން މައުމޫން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ތިމަރަފުއްޓަށްކުރި ކެންޕެއިން ދަތުރާއި ދެކޮޅަށް އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ […]
ނޫސްބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-011 ތާރީޚް: 92 ޖޫން 2009 (ހޯމަ) ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް ޑީއާރޕީގެ ކޯލިޝަނުން ހިންގަމުންދާ އަމަލު ކުށްވެރިކުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައްކަމަށްވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
29 ޖެނުއަރީ 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން 28 ޖޫން 2009 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-009 ތާރީޚް: 24 ޖޫން 2009 (ބުދަ) ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގައި އަލުން ވޯޓްލުމާ ގުޅޭ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޑީއާރޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޣައްސާނު މައުމޫން ވޯޓުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-008 ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2009 (އަންގާރަ) ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ޖިންސީ ގޯނާތަކާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ކުރަމުންދާ އަނިޔާތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-007 ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2009 (ބުރާސްފަތި) އެމްޑީޕިގެ ލީޑަރޝިޕްއާމެދު ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ވާހަކަތައް ދިޓީވީން ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ދިޓީވީއަށް އިންޒާރުދޭކަމަށް ބުނެ ދިޓީވީން ބުދަދުވަހުގެރޭ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-006 ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2009 (ބުރާސްފަތި) އއ ތޮއްޑޫގެ 200 މީހުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް ފޯމު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އއ ތޮއްޑޫއަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-005 ތާރީޚް: 25 މޭ 2009 (ހޯމަ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށާއި ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ މެމްބަރުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި އަލަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށާއި ނައިބު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-004 ތާރީޚް: 21 މޭ 2009 (ބުރާސްފަތި) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރ މުހަންމަދު އަސްލަމްގެ ގޭ ގަރާޖުގައި އޮތް ކާރުގައި ރޯކޮށްލި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލުން […]
1 385 386 387 388 389 390 391 393