މަގުމަތިން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ފިއްތުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ރޭ ހަރުގޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ފިއްތުންތަކާއިބެހޭ ގޮތުން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ […]
އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މިރޭ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާއެއް 21:00ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ކުރުން އެމްޑީޕީން ކުއްވެރިކޮށްފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ނާއިންސާފާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ މަސައްކަތްފުޅުތަކެއް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިއަދު ނެރުނު […]
އެމް.ޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތަކެއްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މިއަދުވެސް ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގްރީން ޒޯނެއްގައި މުޒާހަރާ ކުރި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު ތަކުގެ ކޯޓުމަރުހަލާގެ ދަށުން މިއަދުވެސް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލީ މި […]
ޤައުމީ ހަރަކަާތުގެ ފަރާތުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
އަންނަ މަހުގެ 12ގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވާނެކަން ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން އިއުލާންކޮށްފި
އަދާލަތު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވީ އެ އެއްވުމާ ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް […]
އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި 21:00ގައި
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށްފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޗެއަރޕާސަން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގައުމީ ހަރަކާތުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ސުލްހަވެރި ނޫން ކަމަށް ބުނެ، […]
އެމްޑީޕީގެ ސައުންޑް ޕިކަޕުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ސައުންޑް ޕިކަޕްގައި ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު ރޯކޮށްލައި ޕިކަޕަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފިއެވެ. މި ޕިކަޕުގެ ޑްރައިވަރު ޝާހިދު އަލީ ބުނީ ޕިކަޕްގައި ރޯކޮށްލާފައި ވަނީ ރާނބާ […]
1 2 3 4 8