މަގުމަތިން

ފޮޓޯގެލަރީ: އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތް – 30 ޖުލައި 2012
ފޮޓޯ: އަންޖު
އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ރޭ ވެސް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ- ފޮޓޯ:އަންޖު އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލުމަށާއި، އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ވެސް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ރޭ 10.30 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފެށި މި […]
އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުން މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި
އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުން މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ. މިއަދު 2 ޖެހި އިރު ވެލާނާގެ ކައިރީގައި ފެށި މި މުޒާހަރާގައި މާގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައި ނުވި ނަމަވެސް ފުލުހުން […]
ލަންކާގައި ވެސް ސީދާ ހަރަކާތް ފެށިއްޖެ
އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބުގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތް ފެށިއްޖެއެވެ. މާލޭގައި އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ ސީދާކުއްލި ހަރަކާތާއި އެއްބައިވުމުގެ ގޮތުން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން މިހާރު ދަނީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްހޭގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު (އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުން ދަނީ)
އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު 9999273 އަދި 9666060 އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އަޕްޑޭޓް (14 ޖުލައި 2012، 12:30) 1. އަޙުމަދު މިރުޒާދު، މަގުމަތީގެ / އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ […]
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތުގައި ޢާއްމުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރުން – 9 ޖުލައި 2012
ރާއްޖެޓީވީ ގެ ހެޑް އޮފް ނިއުސް އަސްވާޑަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކުރުން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާ އާމިނަތު ޝައުނާ އަދި މާޔަން ހައްޔަރުކުރުން
ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވާން ފެށުމުން އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތް މެކުހަށް ޖަހައިފި
އެމްޑީޕީން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އަނިޔާކުރަން ފެށުމުން އެ ހަރަކާތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މެކުހަށް ޖަހައިފިއެވެ. އެ ގޮތުން […]
ސީދާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެ
ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތުގެ އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ހާލަތާއި ނުބައްދަލު އެކަށީގެންނުވާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން […]
އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު
އެމްޑީޕީ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ ތިރީގައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވެބްސައިޓަށް ފޮޓޯ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ […]
ފޮޓޯ ގެލެރީ: އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތް – 11 ޖުލައި 2012
ފޮޓޯ: އަންޖު
1 2 3 4 5 6 7 8