އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން