އެމް.ޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތަކެއްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މިއަދުވެސް ބާއްވައިފި

FB_IMG_1432797321267

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގްރީން ޒޯނެއްގައި މުޒާހަރާ ކުރި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު ތަކުގެ ކޯޓުމަރުހަލާގެ ދަށުން މިއަދުވެސް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލީ މި ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަމުންނެވެ.