އުސްފަސްގަނޑުން

އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އުސްފަސްގަނޑުގައި މިރޭ ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް
އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުން ހިތްވަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެ ލައިވް މިޔުޒިކާއެކު ބާއްވާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް މިރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތަކީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ […]
ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ޔާމީން ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ އެމްޑީޕީން ވޯޓް ދޭނެ- ޗެއަރޕާސަން މޫސަ
ބަޣާވާތަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި އަރާވަޑައިގެން ހުންނެވި ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމު ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ އެމްޑީޕީން ވޯޓް ދޭނެ ކަމަށް […]
އުސްފަސްގަނޑުން ހަރުގެތަކަށް އެއްބުރުން، ސިލްސިލާ ޖަލްސާތައް މިރޭ 9:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފެށޭނެ
އުސްފަސްގަނޑުން ހަރުގެތަކަށް އެއްބުރުން، ސިލްސިލާ ޖަލްސާތައް މިރޭ 9:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފެށޭނެއެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއަކު އުސްފަސްގަނޑާއި ރަށްރަށު އެމްޑީޕީ ހަރުގެތަކުގައި ކުރިއަށްދާ މިޖަލްސާތަކަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވަޑައިގަތުމަކީ މިޕާޓީގެ […]
އެމްޑީޕީ ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި
އެމްޑީޕީ ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9 ޖަހާއިރު އުސްފަސްގަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށާއި ހެޔޮއެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ ޝަވްގުވެރި […]
އެމްޑީޕީ މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ސިޔާސަތާއިގުޅޭ ޑިސްކަޝަން ޕެނަލް ރޭގައި ބާއްވައިފި
އެމްޑީޕީ މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ޑިސްކަޝަން ޕެނަލް ރޭގައި ބާއްވާފިއެވެ. ރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި ބޭއްވި މި ޑިސްކަޝަން ޕެނަލްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީގެ ނައިބް ޢަބްދުލް މާޖިދު، މެރިކަލްޗަރގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް […]
އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ޑިސްކަޝަން ޕެނަލްއެއް މިރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި
މި ދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވި އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޑިސްކަޝަން ޕެނަލްއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އޮފީހުން […]
އުސްފަސްގަނޑުން ހައްޔުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
އެމްޑީޕީން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި “ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރިކުރަން” ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުން ނިންމާލުމަށް ފަހު އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ތިއްބާ ހައްޔަރުކުރި 14 މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން […]
ކޮންމެ ރެޔަކު އުސްފަސްގަނޑުގައި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ – ޗެއަރޕާސަން
މީގެ ފަހުން ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނޭކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުސްފަސްގަނޑުގައި ރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން […]
އެމްޑީޕީ ބާޒާރުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް!
ލިޔުނީ: ލުޝާން އެޑިޓްކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ހުސްވި މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 17ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީ ބާޒާރުން ބައިލައްކައަށް ވުރެން ގިނަ ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ވެފައިވާކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް […]
ރޭ ނިމުނު އެމްޑީޕީ ބާޒާރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބާޒާރެއް. މިފަދަ އިތުރު ބާޒާރެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބާއްވާނެ – އާރިފް
ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އުސްފަސްގަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެމްޑީޕީ ބާޒާރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބާޒާރެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ އިތުރު ނައިޓްމާކެޓެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބާއްވާނޭ ކަމަށް […]
1 2 3 4 7