އުސްފަސްގަނޑުން ހަރުގެތަކަށް އެއްބުރުން، ސިލްސިލާ ޖަލްސާތައް މިރޭ 9:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފެށޭނެ

usfasgandun.harugethakah.260513.

އުސްފަސްގަނޑުން ހަރުގެތަކަށް އެއްބުރުން، ސިލްސިލާ ޖަލްސާތައް މިރޭ 9:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފެށޭނެއެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއަކު އުސްފަސްގަނޑާއި ރަށްރަށު އެމްޑީޕީ ހަރުގެތަކުގައި ކުރިއަށްދާ މިޖަލްސާތަކަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވަޑައިގަތުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.