ޚަބަރު ސިޓީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގައްނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކޮންމެ ނަމާދެއްފަހުގައި މި ދުއާކުރެއްވުމަށް ޗެއާރޕާރސަން އަލީވަހީދު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އެދިލައްވައިފި
ޗެއާރޕާރސަން ހުރިހާ ދިވެހިން މި ދުޢާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކުރެއްވުމަށް އެދިލައްވާ
މޫންލައިޓް ގެ 3ވަނަ އަދަދު
މޫންލައިޓްގެ 3ވަނަ އަދަދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމްޑީޕީ ނިއުސްލެޓަރ – މޫންލައިޓް (ވޮލިޔުމް 2، ފެބުރުއަރީ 2015)
އެމްޑީޕީ ނިއުސްލެޓަރ – މޫންލައިޓް (ވޮލިޔުމް 2، ފެބުރުއަރީ 2015)
Chairperson’s Message: On the Passing of President Nelson Mandela
On behalf of Maldivian Democratic Party (MDP), and on my own behalf, I extend my deepest condolences to the people of South Africa and especially […]
ތިންދާއިރާއަށް ހޮވުނު ތިން ރައީސުންނަށް ޗެއަރޕާސަން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
އިއްޔެ ބޭއްވުނު އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން ތިންދާއިރާއަކަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ތިންރައީސުންނަށް މިޕާޓީގެ ޗެއާރޕާސަން މޫސާ މަނިކު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވި އަލީ ރިޔާޒް އާއި ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 70 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ލީޑަރ ޝިޕްގެ ނަމުގައާ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި، މި ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާއި އެންމެހާ […]
ޗެއާޕާސަންގެ ބަޔާން
ދިވެހި ތާރީޚްގައި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ނިކަމެތިވެގެން ގޮސްފައިވާ އަހަރަކީ ހުސްވި 2012 ވަނަ އަހަރެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީ އެއް އޮވެ ރައްޔިތުން އެޤާނޫން އަސާސީ ބަލައިގެން، އެމައްޗަށް ބަރޯސާވެ، އޭގެން މަންފާ ހޯދާ، […]
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާސިޔާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާސިޔާ ހުސެއިން ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާސިޔާ އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވަމުން […]
މިއަދު ނެގި ވޯޓަކީ އެމްޑީޕީއަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ލިބުނު ރަގަޅު ކުރިއެރުމެއް – އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު
ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުތަކަކީ ސިއްރު ވޯޓުތަކެއް ކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓަކީ އެމްޑީޕީއަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ލިބުނު ވަރަށް ރަގަޅު […]
ޚަބަރު ސިޓީ: ބޭއިންސާފު – 15 ނޮވެމްބަރު 2012
ޚަބަރު ސިޓީ: ބޭއިންސާފު – 15 ނޮވެމްބަރު 2012
1 2 3 4 5 6 14