މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު

މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު
އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ރޭ ސޯލްޓް ކެފޭ ގައި ބޭއްވުނު ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ހިޔާލު ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އަންހެނުންގެ […]
އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ރޭ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ރޭ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އާންމު ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ވަނީ ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕްއާއިއެކު މިނިވަން މާހައުލެއްގައި […]
ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރާޒީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް މ. މަޑުއްވަރީ، ކާނިގޭ، އަހްމަދު ރާޒީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ރާޒީއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ލިބުނީ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި […]
ގައުމު މިވަނީ މުސީބާތުގެ އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލާފައެވެ!
ގައުމު މިވަނީ މުސީބާތުގެ އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލާފައެވެ! ފުނަމާ. ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން މިވަރުގެ ހާސްކަމާއި ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ ޙާލަތަކަށް ވެއްޓިފައި ވާނޭކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެ. ތެދެކެވެ. މިގައުމުވަނީ ތަފާތު ދަތި މަރުޙަލާތައް ކަނޑައްތު […]
ރިޔާސީރޭހަށް ކަޅިއެއް.
ފުނަމާ. އެއްޕާޓީއެއްގައި އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ޕާޓީގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުންވެސް އެންމެ ގިނަ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހެއެވެ. ތަފާތު މުޒާހަރާތަކާޢި އެއްވުން ތަކާއެކު، ސަރުކާރުގެ ބެލެނިވެރި ކަމުގެ ދަށުގައިތިބި ފުލުހުން ވަރަށް ލާއިންސާނީ […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: އެމީހުން މިއަދު އުފާކުރާނެއެވެ.
ލިޔުނީ: ފުނަމާ އެޑިޓްކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް މިވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެ ޢާންމުކޮށް ހުކުރު ޚުތުބާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ޚާއްސަކޮށް ދިވެހީންގެ ބަޔަކަށް މުސީބާތް ޖައްސަވައި ފަނާކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރެވެމުންދާ އަޑު ތަކުރާރުވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. މިސްކިތުގައި […]
ޑިމޮކްރަސީ އެއްގެ ހަގީގީ ބާރުވެރި ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންނެވެ.
ލިޔުނީ : ޙަމްދޫން ރަޝީދު / ގދ. ނަޑެއްލާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެދުމިން ގޮފީގެ ރަޢީސް އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ޑިމޮކްރަސީ މި ޖުމްލައަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އުފެދިގެން އަންނަ ބާރަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ޒަމާންވީ ދިވެހި […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: މުސީބާތާއި ހިތާމަތަކާއި ބިރުވެރި ކަމުން ފުރިގެންވާ އަހަރެކެވެ!
ފުނަމާ އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އޮތް ޒަމާންވީ އަނިޔާވެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް ދިވެހި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ތެރެއިން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ އަޑުއުފުލަމުން ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން […]
ކޯނީ ރިޕޯޓަކީ ދެބޯގެރިއެއް ނޫންބާ!
ފުނަމާ އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އުފެދުނު ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަން މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު ބަދަލުކޮށް ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރެވުނު ގޮތް ހާމަކުރުމަށް ސީމެގްއާއި، ބައިނަލް އަގްވާމީ އެހެނިހެން ގައުމުތަކާއި، ޖަމާއަތްތަކުގެ ބާރުއެޅުމުގެ […]
1 2 3 4 36