ވީޑިއޯ

އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ ދަތުރު ދޯނި ބުރުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެއްޖެ
18.28 އެމްޑީޕީގެ ސުލްޙަވެރި ކަނޑުމަތީގެ އިޙްތިޖާޖު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި. މުޅި އެމްއެންޑީއެފް ނިކުމެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އެލަރޓްގައި ތިބި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޕޯޓަރުން ބުނޭ. އެތަނުން މިލިޓަރީ ވެރިކަމުގެ ސިފަ ވަރަށް ރަގަޅަށް […]
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި ޒުވާނުންގެ ސައިކަލް ބުރު
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެންބަރުންގެ ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖު ގަދަ ބާރުން ރޫޅާލުން
ވީޑިއޯ: އިންސާފުގެ ދަތުރު ސުލްހަވެރި އެއްވުމުގައި ޒުހެއިރާ އުމަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ (21 ފެބުރުއަރީ 2012)
ވީޑިއޯ: އިންސާފުގެ ދަތުރު ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި އީވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު (13 ފެބްރުއަރީ 2012)
ވީޑިއޯ: މ. ފެހިގޭ ކައިރީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން، އަދި […]
ވީޑިއޯ: މިލަންދޫ ދާއިރާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނަން ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެސެޖް
ތިރީގައި އެވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވީޑިއޯ މެސެޖުތަކެކެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4، ޢަބްދުﷲ އާތިފް ކެންޑިޑޭޓް […]
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ
12 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 12 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ. މިޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ އެދުމެއް.
1 6 7 8 9