ވީޑިއޯ: މިލަންދޫ ދާއިރާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނަން ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެސެޖް

ތިރީގައި އެވަނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވީޑިއޯ މެސެޖުތަކެކެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4، ޢަބްދުﷲ އާތިފް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5، އިބްރާހީމް ފިރާޤު