އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

12 ނޮވެމްބަރ 2009

އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 12 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ. މިޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ އެދުމެއް.