ޚަބަރު

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓް ޔޫނިއަން (އޭ.ޕީ.ޑީ.ޔޫ) އިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަޠީފް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓް ޔުނިއަން (އޭ.ޕީ.ޑީ.ޔޫ) އިން އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވެރިރަށް ކެންބެރާގައެވެ. މި […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 22 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް […]
ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން މުޖްތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރުން.
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ މެދުމިނުގެ ދީނީ ފިކުރުގެ ދައުލަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއެކެވެ. މިޕާޓީއަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ތާއިދު ކުރާނެ ޕާޓީއެއްނޫނެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް […]
ސަހީހް މުސްލިމްގެ ތަރުޖަމާގެ 10 ވަނަ ފޮތް ނެރެދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓް
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019
MDP/2019/003 ނަންބަރު އިއުލާން ގައި 18 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ހިންގާކޮމެޓީގެ މަޤާމުތަކަށްުކުރިމަތިލީ ބޭފުޅުން އިންތިހާބަކާ ނުލާ ވަނީހޮވިފައެވެ. އެއް […]
2015 ގައި އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާކުރިކަމަށް ބުނެ ޙުކުމްކުރި އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދިއްޖެ
5 މާޗް 2015 ގައި އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮލުމަށް އަޑުއުފުލައި، މުޒާހަރާކޮށްފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިކޮށް، 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް […]
އިއުލާން MDP/2019/004
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން މި ޕާޓީގެ އިއުލާން ނަންބަރު MDP/2019/003( 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މިޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ […]
އިއުލާން MDP/2019/003
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ​މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކުގެ އިންތިޚާބު 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ​​ވީމާ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމުތަކަށް […]
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން
މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަމާއި، މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ […]
1 2 3 4 5 6 385