އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އައިސީޖޭއިން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ގައްޒާގެ ރަފާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އުދުވާން ހުއްޓާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް މޯލްޑިވިއަން […]
ދިރާސާ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށައެޅުން
ނަންބަރު:MDP/2024/017 1 މޭ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ 2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަދި 2024 ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް […]
މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން
ނަންބަރު:MDP/2024/016 މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު 28 މޭ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރަން […]
Statement on the Passing of President Ebrahim Raisi
The Maldivian Democratic Party expresses its deep condolences to the people and government of the Islamic Republic of Iran on the demise of President Ebrahim […]
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާޙިދު މަޖިލިސް ރައީސް އަސްލަމް އާއި މަޖިލިސް ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނިމުމެއް […]
ބައިނަލްއަގްވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ބައިނަލްއަގްވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ނޫސްވެރިންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރުގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިން އަދާކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ބޭނުންތެރި, މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއްކަން […]
ޕާޓީގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމުން ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން މިޕާޓީ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ރޭގައިވަނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ […]
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަރުވަން.
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރާ, އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެކަމަށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މިއަދު މި ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބު ކާމިޔަބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި އިންތިޙާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި އެންމެހައި ކެނޑިޑޭޓުންނަށާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން […]
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީންއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ތާއީދުކުރުން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިޕާޓީއިން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާއެއްކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ދަނޑިމަގު. އަނޯނާގެ / ޏ. ފުވައްމުލަކު (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2) އަށް މިޕާޓީއިން ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ […]
1 2 3 4 5 6 833