އިއުލާނު

އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައި އިލެކްޝަން 2018 އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުން
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައި އިލެކްޝަން 2018 އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުން
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު 2018 ފަސްކުރުމާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު 2018 ފަސްކުރުމާއި ބެހޭ
އިއުލާން: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިއުލާން: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ޚާއްޞަ އެންގުމެއް
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 1 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުމުގެ އިންތިޒާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މި ޕާރޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ގިނަ […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ހިނދު، އެ ފަޚުރުވެރި މުނާސަބަތުގައި މި ޕާރޓީގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނަށާއި މި ޕާރޓީއަށް ތާޢީދުކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ހޫނު […]
އެމްޑީޕީ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސް (އާދަޔާޚިލާފް) މަންދޫބުންގެ ލިސްޓު
އެމްޑީޕީ 3 ވަނަ ކޮންގްރެސް (އާދަޔާޚިލާފް) މަންދޫބުންގެ ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ކޮންގްރެސްގައި ސްޓޯލް ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭ
މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހުގައި މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ ކޮންގްރެސް އަކީ 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިގޭޓުންގެ އިތުރުން، 200 […]
ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ ) ގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
1 2 3 4 5 6 7 20