ޕާޓީ ހަރަކާތްތައް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު އެކީގައި އެ ތިއްބެވީ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ – މުޙައްމަދު އަސްލަމް
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު އެކީގައި އެ ތިއްބެވީ އެއް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ […]
ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ކޮންނަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ކަށްވަޅު: ޙަސަން އަފީފް
މި ސަރުކާރު އޮތީ ވަރަށް ބަލިކަށިވެފައި ކަމަށާއި، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ކޮންނަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ކަށްވަޅު ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ހަސަން އަފީފް […]
މިނިވަން ކަމާއެކު ބަސް ނުބުނެވޭ ނަމަ އުމުރު ދުވަހު އަދަގޮނޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް: ޢަލީ ނިޒާރު
މިނިވަން ކަމާއެކު ބަސް ބުނުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ހައްގު ނެތް ނަމަ އުމުރު ދުވަހު އަދަގޮނޑީގައި އޮންނަން ޖެހުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ […]
ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފި
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން އެތައް ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓަވައިލެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ […]
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލެއް ހޮވައިފިނަމަ އެރަށަކަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެ. ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން: ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ރަށްރަށަށް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއް ނާންނާނޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެރަށްރަށަށް އެއް ކަމެއް ކޮށް ނުދިނަސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްތަކުން ތިބޭނީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން ކަމަށް އެމްޑީޕީ […]
މާލެ އަތޮޅު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
މާލެ އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ މި ހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު ( 4 / ޖަނަވަރީ) ރޭ މާލޭގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން
އެމް.އޯ..ޔޫގެ ޕްރެސް ބްރިފިންގ
މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އިން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝީފާޒެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ނައިބު […]
ކަރެކްޝަންސްއިން ރައީސް ނަޝީދަށް އެރުވި ސިޓީގެ ތަހުޤީގާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރީފާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އެދި ސިޓީއެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ފޮނުވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮްކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. 19 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރޭގެ އިހްތިޖާޖަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި އެކަކު ހައްޔަރުކުރި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ރޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ އިދާރާ ކުރިމަތީ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ “ސީދާ ހަރަކާތް”، އެއްވެސް އިންޒާރެއް […]
އެމްޑީޕީގެ އެއްވުން ބާއްވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު
ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުޅި ދުނިޔެއާ ރާއްޖޭގެ ތާއީދު އޮތް ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމަކީ ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއްނޫންކަމަށް އަލީ އާޒިމް މިއަދުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރެސްކޮންފަރރެންސްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
1 2 3 4 5 55