މާލެ އަތޮޅު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

C1MHT9mVEAA_fpf (1)

މާލެ އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ މި ހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު ( 4 / ޖަނަވަރީ) ރޭ މާލޭގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން