މީޑިޔާ

ނޫސް ބަޔާން
އައްޑޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީވެ. މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވެން ނެތިގެން، ކެބިނެޓު ހުރިހާ ވަޒީރުބޭފުޅުން ، އެއްފަހަރާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފއިވާ […]
އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާ … 30 ޖޫން 2010
އެމްޑީޕީގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން … ރ. އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން (2)
އެމްޑީޕީ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން (1)
ބ.ތުޅާދޫ ދަތުރުގެ ތެރެއިން … ޖަލްސާ. 18 ޖޫން 2010
ބ.ތުޅާދޫ ދަތުރުގެ ތެރެއިން …ހަރުގެ ހުޅުވުން. 18 ޖޫން 2010 …
ބ.ތުޅާދޫ ދަތުރުގެ ތެރެއިން …މަރުހަބާ ދެންނެވުން 18 ޖޫން 2010 …
ށ އަތޮޅާއި ނ އަތޮޅަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕު ކުރި ދަތުރު
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ
12 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 12 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ. މިޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ އެދުމެއް.
1 103 104 105 106 107