ދާއިރާތަކުން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން ގެ ތެރެއިން ދޮރުން ދޮރަށް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް މ.އަތޮޅަށް ފުރައިފި
ދިވެހި ރައޔިރުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް މ. އަތޮޅަށް ފުރައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔަމް ، މާލޭ ސިޓީ މެޔާރ މުޙައްމަދު […]
މ.އަތޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިހާރު މ.މަޑުއަވަރީގައި ގައުމީ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން
އަނިޔާވެރިކަން ނިންމޭނީ ބާރުތައް ވަކިކޮށްގެން
މޭޑޭގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިހާތަނަށް ރަށްރަށުން 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މާލެ އަތުވެއްޖެ
މޭޑޭގެ ހަރަކާތަށް ރަށްރަށުން ގާތްގަނޑަކަށް 7،000 މީހުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ މޭޑޭގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް […]
ހދ.ކުމުންދޫ އާއި ގއ.ދާންދޫ އިން އެމްޑީޕީއާ ޕެޓިޝަން ފޯމު ހަވާލުކޮށްފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ހދ.ކުމުންދޫ އާއި ގއ.ދާންދޫ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަން ފޯމު އެމްޑީޕީ އޮފީހާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ޕެޓިޝަން ފޯމު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީހާ […]
ގއ.ކޮލަމާފުއްޓާއި ތ.ކިނބިދޫން މޭޑޭގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލެ އަތުވެއްޖެ
ކޮލަމާފުށިން މާލެ އައި ބޯޓު މޭޑޭގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގއ.ކޮލަމާފުއްޓާއި ތ.ކިނބިދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ. ކޮލަމާފުށީގައި ދުއްވާ ފަތުހުއްސަލާމް ބޯޓުން މިއަދު މެންދުރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު މާލެ ވަޑައިގެންނެވި […]
މެއި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު މި ނުކުންނަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބިރުވެރިކަމުން އެ ދެ މުވައްސަސާ ސަލާމަތް ކުރަން : ޝިފާޒް
ބިލެއްދޫ ޖަލްސާ ގައި ޝިފާޒް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ […]
އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފްދެއް ފާފު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ އިސް ވަފްދެއް ފާފު އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. މި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހުމަދު […]
ރައީސް ނަޝީދުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ތުޅާދޫ ބޮޑު މަގަށް އަންނި މަގުގެ ނަމުން ނަން ދީފި
ތުޅާދޫ އަންނި މަގު ބ. ތުޅާދޫގެ ވަށައިގެން އޮންނަ އެ ރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު މަގަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް […]
1 2 3 4 5 36