މ.ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މިޖިލިހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ރޭ ބަހުސް ބާއްވައިފި

CGbUJCsVAAEUTxw