އިއުލާން

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019 އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ވޯޓުލާ ކޮންމެ ރަށަކުން ސްކޫލެއްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވާނަމަ އިސްވެރިޔާއަށް އެރަށެއްގެ ހަރުގޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމިދާނެއެވެ. އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ އެރަށުން ލިބިފައިވާ ސްކޫލުގައެވެ. އެގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ލިސްޓް