އޯޑިއޯ

އދގެ ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އޯޑިއޯ ރެކޯޑިން
އދގެ ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އޯޑިއޯ ރެކޯޑިން
11 ގެ ބްރީފިންގ
11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތަލާ މިހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިންގ ގެ ހާއްސަ ނުކުތާތަށް * މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވުނު ކަންމަތީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުން * ރައީސް […]
27 ފެބްރުއަރީއަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސައުންޑް ކްލިޕް
13 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ( 5 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_02_13_jalsa.mp3] [audio:2009_02_13_jalsa2.mp3]
07 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ(4ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_02_07_jalsa.mp3] [audio:2009_02_07_jalsa2.mp3]
30 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ(3ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_01_30_jalsa.mp3] [audio:2009_01_30_jalsa2.mp3]