Local Council Elections

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު
MDP/EC/2020/014 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
MDP Wins Popular Vote and Majority Seats in the Local Council Elections
7 May 2017, Male: The Maldivian Democratic Party has won all the major constituencies, including all three city Councils in a landslide victory in the […]
Maldivian Democratic Party Condemns Postponement of Local Council Elections for Third Time, Calls for Punitive Measures on Regime Officials
18 March 2017, MALE: President Yameen’s regime has, for the third time, delayed local council elections in the Maldives, in an unconstitutional and cowardly attempt […]
The MDP Condemns in the Strongest Terms the Arrest of Activists calling for Free and Fair Elections; Call on the Government to Release them Immediately and Unconditionally
The Maldivian Democratic party condemns the unjust and unfair arrest of this party’s activists, from Aa. Ukulhas. Abdulla Saeedh, Fikuree Haneef, Saudhullah Ibrahim, Abdul Wahidh, […]
President Congratulates MDP on the Success in Local Council Elections
President Mohamed Nasheed has congratulated President of ruling Maldivian Democratic Party (MDP) Ibrahim Hussain Zaki, Chairperson Mariya Ahmed Didi, Parliamentary Group Leader Moosa Manik, MDP […]
MDP Campaigning on Housing and Jobs
Male’ The MDP is contesting the elections for the councils on the two most crucial issues in the country. The political party now at the […]