Elections

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު
MDP/EC/2020/014 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2019
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް 2019 އިންތިޚާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
MDP Condemns Attempts by the Police and Elections Commission to Obstruct its Presidential Primary
31 May 2018, Maldives Police Service obstructed the Maldivian Democratic Party’s Presidential primary election, unlawfully entering private property, and forcefully confiscating ballot boxes, while voting […]
Announcement on Presidential Primaries 2018
With reference to the decision by the National Council of the MDP in its 162nd meeting to hold MDP Presidential Primaries on 30 May 2018, […]
ގޮފިލިސްޓް އާންމުކުރުން
އައު ގޮފި ހެދުމަށާއި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށް 10 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ދަށުން 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި […]
MDP Wins Popular Vote and Majority Seats in the Local Council Elections
7 May 2017, Male: The Maldivian Democratic Party has won all the major constituencies, including all three city Councils in a landslide victory in the […]
Maldivian Democratic Party Condemns Postponement of Local Council Elections for Third Time, Calls for Punitive Measures on Regime Officials
18 March 2017, MALE: President Yameen’s regime has, for the third time, delayed local council elections in the Maldives, in an unconstitutional and cowardly attempt […]
The MDP Condemns in the Strongest Terms the Arrest of Activists calling for Free and Fair Elections; Call on the Government to Release them Immediately and Unconditionally
The Maldivian Democratic party condemns the unjust and unfair arrest of this party’s activists, from Aa. Ukulhas. Abdulla Saeedh, Fikuree Haneef, Saudhullah Ibrahim, Abdul Wahidh, […]
The MDP Expresses Concern over the Elections Commission’s Curtailing of Election Observation
The Maldivian Democratic Party expresses concern over the Elections Commissions efforts to curtail the party’s elections- observations efforts. The MDP believes the Elections Commission’s process […]
1 2 3 4 5