Elections

ގޮފިލިސްޓް އާންމުކުރުން
އައު ގޮފި ހެދުމަށާއި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށް 10 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ދަށުން 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި […]
MDP Wins Popular Vote and Majority Seats in the Local Council Elections
7 May 2017, Male: The Maldivian Democratic Party has won all the major constituencies, including all three city Councils in a landslide victory in the […]
Maldivian Democratic Party Condemns Postponement of Local Council Elections for Third Time, Calls for Punitive Measures on Regime Officials
18 March 2017, MALE: President Yameen’s regime has, for the third time, delayed local council elections in the Maldives, in an unconstitutional and cowardly attempt […]
The MDP Condemns in the Strongest Terms the Arrest of Activists calling for Free and Fair Elections; Call on the Government to Release them Immediately and Unconditionally
The Maldivian Democratic party condemns the unjust and unfair arrest of this party’s activists, from Aa. Ukulhas. Abdulla Saeedh, Fikuree Haneef, Saudhullah Ibrahim, Abdul Wahidh, […]
The MDP Expresses Concern over the Elections Commission’s Curtailing of Election Observation
The Maldivian Democratic Party expresses concern over the Elections Commissions efforts to curtail the party’s elections- observations efforts. The MDP believes the Elections Commission’s process […]
The MDP expresses its deep concerns surrounding the parliamentary elections held on 22 March 2014
The MDP expresses its deep concerns surrounding the parliamentary elections held on 22 March 2014 26 March 2014 The Maldivian Democratic Party expresses its deep […]
The MDP condemns the consistent and renewed intimidation of the Maldives Election Commission by the Supreme Court
The MDP condemns the consistent and renewed intimidation of the Maldives Election Commission by the Supreme Court 12 February 2014 Today’s arbitrary summons of the […]
MDP congratulates PPM, JP and calls for run-off to be held as scheduled
Reference No: 27 /11/2013 9 November 2013 MDP congratulates PPM, JP and calls for run-off to be held as scheduled The MDP congratulates its political […]
Second round of elections must be held tomorrow – MDP
Reference No: 26 /11/2013 9 November 2013 Second round of elections must be held tomorrow – MDP The Maldivian Democratic Party (MDP) has said that […]
First round of elections peaceful and smooth – MDP
Reference No: 25 /11/2013 9 November 2013 First round of elections peaceful and smooth – MDP The Maldivian Democratic Party (MDP) congratulates the people of […]
1 2 3 4 5