ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2019

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް 2019 އިންތިޚާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ