ނޮވެމްބަރު ތިނަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

4 ނޮވެމްބަރ 2010

ނޮވެމްބަރ 3 ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.
މިރޭ 9 ޖަހާއިރު އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮން މި ޚާއްސަ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނާއި، އެޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.