ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ (31 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ) އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ފެށޭ މި ބައްދަލުވުމަށް މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ސަޕޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، އެމްޑީޕީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ 2010