އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޤާލީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ރައީސާއިންނާ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން … 27 އޮކްޓޯބަރ 2010

ފޮޓޯ: އަނދާ