ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ދާއިމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: MDP/2023/021

11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި އިއުލާން