ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: MDP/2023/020

11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި އިއުލާން