ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް

ނަންބަރު: MDP/2023/014

04 މާރޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މި ޕާޓީގެ ފުވައްމުލަކު ރައީސް ބައި- އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތައް އާންމުކުރީމެވެ.

1- ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ – މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2- ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ – ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
3- ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ – ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
4- މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މައި ހަރުގޭގައިއެވެ

02 މާޗް 2023