އިއުލާން: MDP/2023/003 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އާއްމުކުރުން

28 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތައް މިއިއުލާން އާއިއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް

ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް