އިއުލާން: MDP/2023/001 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން

28 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓްތައް
A01
A02
A03
A04
A05
B01
B02
B03
B04
B05
B06
C01
C02
C03
C04
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
E05
F01
F02
F03
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
J01
J02
K01
K02
L01
L02
M01
M02
N01
N02
N03
N04
O01
O02
O03
O04
P01
P02
P03
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
R01
R02
R03
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
U01
U02