އިއުލާން: MDP/2022/066 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކުރުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ ދާއިމިީ ނަތީޖާ

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ