އިއުލާން: MDP/2022/064 ދާއިރާ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކުރުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް – ވަގުތީ ނަތީޖާ

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު – ވަގުތީ ނަތީޖާ