އިއުލާން: MDP/2022/063 ދާއިރާ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެ.

1. ތިރީގައިވާ ނަމްބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން
7611260

2. ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ލިންކުން
ގޫގުލް ފޯމް

ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނީ 17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން 18 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އެވެ.
ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.