އިއުލާން: MDP/2022/056 މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

މިޕާޓީގެ މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ، 06 ނޮވެމްބަރ 2022 ގަ ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއިއެކު މިވަނީއެވެ.

1- އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ، މއ. އެވަރލާސްޓް / މާލެ
2- އަޙްމަދު އާދިލް ، މ. އުނިމާ / މާލެ
3- އަޙްމަދު ހާޝިމް ، މިސުރުމާގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ