އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު، އަލުން ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު