އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަލްއުސްތާޛު އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު އައްޔަން ކުރުން

އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު އެންމެފަހުން ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމުގައެވެ.