އިއުލާން: MDP/2022/048 ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ އަދި މާލީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ އަދި މާލީގެ މަޤާމާށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ، 18 ޖުލައި 2022 ގަ ކުރި އިއުލާނާ ގުލިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1. އިބްރާޙީމް ވަހީދު ، މ.ބަނަފްސާވިލާ / މާލެ ( ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ )
2. އަޙްމަދު ޢަބދުﷲ ، އޯސަންވޭވް / ހއ.ތަކަންދޫ ( ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ )
ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.