އިއުލާން :MDP/2022/044 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން އާއްމުކުރުން

މާދަމާ (2 ޖުލައި 2022 ) ބޭއްވުމަށް ހަމަަޖެހިފައިވާ މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހެންދުނު 10:00 ން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 3.00 އަށް މ.ދިއްގަރު އަދި މާލެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައެވެ.
ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.