އިއުލާން: MDP/2021/0027 ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން

02 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ވާދަ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރީމެވެ.

1- އާއިޝަތު ވަހީދާ (A111774) ފެރޯމާ / ށ. ކޮމަންޑޫ.
2- މަރްޔަމް ނަބާހާ (A265103) ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ / ށ. ކޮމަންޑޫ.
3- އާމިނަތު މަޖުދާ (A002978) ފެރޯސް / އއ. ތޮއްޑޫ.
4- މަރްޔަމް ޒުހުރާ (A262415) ވައިޓްގާލް / ށ. ޅައިމަގު.