އިއުލާން: MDP/2022/024 ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2022 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ