އިއުލާނު: MDP/2022/019 14 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

14 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ