އިއުލާނު: MDP/2022/016 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތް

14 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.


ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނެގޮތް – ޕީޑީއެފް